Revolutionaire Solidariteit met de vrouwelijke strijders in Koerdistan

Vrouwelijke strijders en de bevrijding van vrouwen

De officiële lancering van de vrouwelijke beschermingseenheden (YPJ) in april 2013 luidde voor deze vrouwen en hun bevrijdingsstrijd tegen het patriarchaat een nieuwe fase in. De vrouwen van de YPJ speelden een belangrijke rol in de gewapende strijd tegen Daesh. Ze waren cruciaal in het verzet tegen de invasie van de Turkse staat in het gebied. De Turkse inval was een aanval op het Democratisch Confederalisme in Rojava. Dit project is gebaseerd op gendergelijkheid en multi-etniciteit, en is daardoor een bedreiging voor de patriarchale, islamitische en autoritaire politiek van Erdogan.

De vrouwen uit de verschillende gevechtseenheden vechten niet alleen tegen deze externe dreigingen, ze hervormen eveneens de positie van de vrouw binnen de eigen samenleving. Als heroïsche voorbeelden van kracht en moed verdedigen ze een gendergelijke samenleving. We geloven dat we kunnen leren van hun ervaringen, moed en kracht.

Internationalistische solidariteit met een vrouwenrevolutie

Internationale Rode Hulp kwam samen met kameraden van verschillende Europese en Koerdische organisaties. Als internationalisten vanuit verschillende politieke stromingen willen we ons solidair tonen met de strijd van de vrouwelijke gevechtseenheden door het verlenen van materiële steun. Het belangrijkste doel van de campagne is het verzenden van medisch materieel naar de regio. We zamelen geld in voor de aankoop van Celox-verbanden en zorgen ervoor dat deze bij de juiste gevechtseenheden terechtkomen. Bij een vorige Celox-campagne ten voordele van de internationalistische strijders in Rojava bewezen deze verbanden reeds hun nut op het terrein. Een Celox-verband helpt namelijk om kritieke bloedingen te stoppen en redt zo levens. Materiële ondersteuning is cruciaal, maar we willen ook het bewustzijn verhogen over de lopende revolutie. Daarom delen we informatie over de verschillende initiatieven die plaatsvinden in Rojava en Shengal, namelijk: de vrouwenhuizen en –raden; de paritaire verdeling binnen politieke instellingen; het vrouwendorp Jinwar; en de internationale solidariteitsverklaringen.

Waarom noemt onze website “Shengal.xyz” ?

In het begin van onze campagne hebben we ons op de Jezidi-gevechtseenheden uit het Shengal-gebergte gericht. Inderdaad, de gruweldaden van Daesh hebben de bevolkingsgroep van de Jezidi’s uit Shengal (in Iraaks Koerdistan) bijzonder zwaar getroffen. In augustus 2014 viel Daesh het Jezidi-volk aan, en duizenden sloegen op de vlucht. Zij die werden gevangen genomen, werden ofwel afgeslacht of tot slaaf gemaakt. Vooral vrouwen waren hierbij het slachtoffer. Zo’n 30.000 Jezidi’s vluchtten naar het Shengal-gebergte, waar ze door Daesh werden belegerd. Terwijl de wereld passief toekeek, kwamen verschillende Koerdische gevechtseenheden uit heel Koerdistan ter hulp om het Jezidi-volk te redden. Met hulp van de YPJ traden de Jezidi-vrouwen in de voetsporen van hun zusters uit Rojava en vormden zo eigen vrouwenbataljons, de YJS (Vrouweneenheden Shengal). In 2017 vormden deze vrouweneenheden uit Shengal samen met de YPJ de voorhoede van het laatste offensief op Raqqa, wat het einde van het kalifaat markeerde. Hoewel het oorspronkelijke doel van de campagne het ondersteunen van deze Yezidi-vrouwen in Shengal was, hebben we na de Turkse invasie van Afrin, die een directe bedreiging vormde voor de vrouwen van de revolutie, de campagne uitgebreid naar alle vrouwelijke gevechtseenheden in Koerdistan.

De vrouwelijke gevechtseenheden hebben nog steeds steun nodig!

De oorlog in de regio is nog niet voorbij. Het kalifaat van Daesh is verslagen, maar geïsoleerde cellen blijven nog steeds verder opereren. De regio werd in 2018 herhaaldelijk aangevallen door het Turkse regime en aan het begin van het jaar nam Turkije na een offensief van twee maanden de controle over Afrin over. Hierdoor werden de verworvenheden van de revolutie in deze regio teruggedraaid met duizenden daklozen tot gevolg. De Shengal-regio, het Qandil-gebergte, de Democratische Federatie van Noord-Syrië (DFNS) werden door het Turkse regime aangevallen met de steun van islamitische gewapende groeperingen of met de goedkeuring van regionale regeringen. Eind 2018 kondigde Erdogan zijn plannen aan om de DFNS aan te vallen naar aanleiding van de terugtrekking van de Amerikaanse militairen. Momenteel is het onduidelijk wanneer de VS Rojava zullen verlaten en of andere imperialistische landen hun plaats zullen innemen. Verdere aanvallen door het Turkse leger of aanverwanten zijn echter waarschijnlijk. Als dit gebeurt, is alle hulp nodig ter ondersteuning van de revolutie!

Laten we de militaire eenheden van de vrouwen zowel politiek als materieel ondersteunen door het financieren van de hemostatische Celox-verbanden. Van de gewonden met schotwonden sterft 60% door bloedverlies tijdens het wachten op zorg. Celox-verbanden stoppen het bloeden snel en effectief en redden hierdoor mensenlevens. Eén verband kost 75 €. De Celox-verbanden worden door bekwame medische eenheden verdeeld onder de strijders aan het front.

Steun de campagne en draag bij door geld over te maken aan Secours Rouge Suisse: CH82 0900 0000 8555 9939 2, met als referentie: « Celox-Women ».

Voor de bevrijding van vrouwen!

Revolutionaire Solidariteit met de vrouwelijke strijders in Koerdistan!